1. /
  2. Публічна інформація

Публічна інформація

      Для забезпечення безумовного виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” Президентом України 5 травня 2011 року виданий Указ №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

      На виконання статті 2 зазначеного Указу Президента України в апараті Ізмаїльської районної державної адміністрації загальний відділ є відповідальним з питань запитів на інформацію, за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення інформаційного запиту на інформацію та надання консультацій під час оформлення запиту

      Для забезпечення прозорості та відкритості в роботі Ізмаїльської районної державної адміністрації та реалізації прав громадян на доступ до публічної інформації на офіційній веб – сторінці Ізмаїльської районної державної адміністрації розміщуються відомості, які стосуються населення району. Оновлення сторінки здійснюється постійно.

      З метою недопущення зайвого листування та найшвидшого розгляду запитів громадян районна державна адміністрації пропонує до оформлення відповідної форми запиту (форми 1,2,3 додаються) попередньо ознайомитися на веб – сторінці райдержадміністрації з основними відомостями, що стосуються діяльності райдержадміністрації.

       Контакти для отримання довідок щодо одержання і заповнення запитів на інформацію:

П.І.Б.Посада
Сілаєва Жанна СергіївнаНачальник відділу документообігу і контролю, розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації

      Електронна адреса для запитів на інформацію: zag_viddil@izmail.odessa.gov.ua

Розпорядження голови (начальника) Ізмаїльської районної державної (військової) адміністрації від 14 липня 2023 р. № 131/ВА-2023 “Про деякі питання забезпечення доступу до публічної інформації в Ізмаїльській районній державній адміністрації Одеської області”

Розпорядження голови Ізмаїльської районної державної адміністрації від 9 липня 2019 р. № 181/А-2019 «Про затвердження Порядку оприлюднення Ізмаїльською районною державною адміністрацією  наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних»